de 3 år

Danmark har 15 Rudolf Steiner-skoler, hvor engagerede lærere gør deres bedste for at opdrage og undervise børn på en forsvarlig og kunstnerisk måde. Seminariet ved Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er treårigt og tilbyder uddannelse til mennesker, som vil virke som lærere på landets Rudolf Steiner-skoler. Uddannelsens idé har rod i Rudolf Steiners menneskesyn og verdensanskuelse. Den er treårig med seminariedage i gennemsnit hver tredje fredag-lørdag og med mere intensive forløb i påske-, sommer- og efterårsferierne. Seminariet (semen=frø) vil lægge frø til lærerens selvstændige arbejde som kunstner på det pædagogiske område.

Optagelse. Der forudsættes en oprigtig interesse for Rudolf Steiner Skolernes pædagogik og dermed for antroposofi, og ved en optagelsessamtale afstemmes forventningerne til uddannelsen gensidigt.

Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudier.

Hospitation og praktik. På første og andet år er formålet med hospitationen, at man er en opmærksomt iagttagende gæst i undervisningen på en skole. Man følger en lærer, en klasse eller et fag i to til tre uger. På tredje år er man praktikant, hvilket vil sige, at man sammen med de praktikansvarlige på skolerne udformer undervisning og superviseres af de relevante lærere.

Kunst og håndværk er udover erkendelse omdrejningspunkter i hele uddannelsen. 

Undervisningen foregår på Audonicon, som blev udviklet af Holger Mellerup og medarbejdere. Bygningen er skabt som lærerseminarium og fungerer i dag som ramme om mange forskelligrettede aktiviteter – blandt andet altså seminariet. 

 

Det er afgørende at vise de lærerstuderende, hvad virkelig kunst er – ikke kun med hensyn til maleri, skulptur og musik, men i selve det at undervise.

Ron Jarman, 1994