Velkommen

FREDAGSFOREDRAG

 

 Fredagsforedragene på Audonicon

begynder altid kl. 1700 og varer ca. 1 time

 

entré kr. 80,- / medlemmer  kr. 40,-

 

Det er spændende og aktuelle emner.

Foredragene er en del af læreruddannelsen.

De er åbne for alle, der er interesserede i at høre om antroposofien og Steinerpædagogikkens grundlæggende tanker og idéer.

 

2014-02
2014-03
10419988_313543378801849_6185910392536345288_n
200313-koensvaesen
1926700_395089113980608_1703650048614469769_n
190315-Moral
2014-09-2
2014-09-1
2015-06-1
2014-05
2014-06-1
2015-05
2015-04
2015-03
2014-11
2016-02
2015-12
2015-11
2015-09
2016-11
2016-12
2017-02
2017-03
2015-06-2
2016-11-2
2016-08
2016-06
2016-05
2016-04-2
2016-04-1
2017-09
2017-08
2017-05
2017-04
2018-04
2018-03
2018-02
2017-12
2017-11-2
2017-11-1
2018-11
2018-10-efteraar
2018-09
2018-08
2018-06
2018-05
F&F
DetProfetiskeBlik
Det andet menneske i os
BEVIDSTHED2
Atskabehaab
2018-12
HvadForbinderMennesker
Hvad er goetheanistisk forskning
Handling
Frihed
FRIHED
FL&B
F&F2
PSMMBogV2022
Mikealsfest nu igen
LvM
LevendeTaenkning
Køn & Kønnethed hvorfor
Konference -ide og mulighed
KiO
Pædagogik i Bevidsthedssjælens Tid
Parzival
efteraarsugen2021
biografiarbejde
biografi20220225
autonom
aflysning
Waldorf Light
TogP
opdragelses til frihed
gå 2
gå 1
selvopdragelse
F&BU
FFiO
sommerugen2023
Hvordan-bevarer-jeg-opdriften
Omsorg&Omgivelser
efterårsugen2023
Pædagogik for Fremtiden 2
Pædagogik for Fremtiden
8
M&VSP
Den pædagogiske Frihed
OieVal
Skærmbillede 2024-04-05 kl. 16.36.43

Waldorfschule Bildung ist kein Lehrsystem sondern eine Kunst - die Kunst des Erwachens was es im Menschen tatsächlich gibt.

Waldorf skoleundervisningen er ikke et pædagogisk system, men en kunst - kunsten at vække, hvad der faktisk er inden i mennesket.

                          Rudolf Steiner 

 

Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time. 

               Rabindranath Tagore


At uddanne hovedet uden at uddanne hjertet er slet ingen uddannelse.

                                 Aristoteles

Dear teacher

I am a survivor of a concen-tration camp. My eyes saw what no men should witness: Gas chambers built by learned engineers; Children poisoned by educated physicians; Infants killed by trained nurses; Women and children shot and burned by high school and college graduates.

So, I am suspicious of education.

My request is: help your students become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns. Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children more human.                             

                          Anonym  lærer

     ved Waldorfskolen i Boston

Hvis du vil gøre en forskel for udviklingen af vores samfund, hvis du vil gøre en forskel for børn: Bliv lærer. Dit land har brug for dig.

                          Barack Obama

 

Everybody is a genious. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

If you want your children to be intelligent, read them fairy tales.

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.

                          Albert Einstein

 

Antroposofi er en videnskabelig og kunstnerisk bevægelse som bygger på en bestemt indsigt:

At mennesket i sit inderste væsen er et åndsvæsen, og at det i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd.

Antroposofi er sammensat af de græske ord anthropos (menneske) og sofia (visdom eller kundskab) – og betyder således visdom eller kundskab om mennesket.

 

Rudolf Steiner skoleundervisningen er ikke et pædagogisk system, men en kunst -

kunsten at vække, hvad der faktisk er inden i mennesket.   -  Rudolf Steiner