Medlemsskab

medlemsskab


Som medlem af Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er man med til både moralsk og økonomisk at støtte seminariets arbejde.


Man kan som medlem deltage i seminariets genralforsamling, som afholdes i løbet af efteråret.


Man får rabat på entréen til fredags–foredragene, som afholdes i forbindelse med seminariets indkald

- normalprisen er kr. 80,-

som medlem betaler man kr. 40,-.


Man vil desuden få tilsendt plakaten til det aktuelle foredrag, så snart den udkommer.


Prisen for enkelt medlemsskab er kr. 200,-/p.a.

for dobbelt medlemsskab kr. 300,-/p.a.


Pengene indsættes på seminariets bankkonto 8401 - 1075607 med beskeden 'medlemsskab + navn' og medlemsbeviset udleveres ved først følgende foredrag.